Palvelut

Sisäilma- ja kosteustekniset kuntotutkimukset RTA-sertifioituna

 • Aistinvaraiset arviot
 • Hiilidioksidimittaukset
 • Lämpöviihtyvyysmittaukset
 • Ilman lämpötilat
 • Pintalämpötilat
 • Ilmavuodot
 • Mikrobitutkimukset
 • Rakennetähystykset
 • Rakenneavaukset
 • VOC-mittaukset
 • Ilmanvaihdon tutkimukset
 • Painesuhdemittaukset
 • Kosteuskartoitukset
 • Pintakosteusmittaukset
 • Rakennekosteusmittaukset
 • Painokosteusmittaukset
 • Seurantamittaukset dataloggerein (paine-erot, lämpö ja rh)
 • Käyttäjäkyselyt
 • Homekoirakartoitukset (alihankintana parhailta homekoirakartoittajilta)

Ynnä muuta sellaista, eli pystytään tutkimaan lähes kaikki mitä sisäilmaan liittyen on tutkittavissa

Lämpö- ja tiiviystutkimukset

– Lämpökuvaukset (sertifiointi on)
– Ilmavuotoluvun mittaukset (sertifiointi on)
– Ilman lämpötilamittaukset
– Seurantamittaukset (paine-ero, lämpö ja kosteus)
– Merkkiainekokeet

Rakennetutkimukset

– Puurakenteet
– Hirsirakennukset
– Tiilirakennukset
– Rappaukset

Muut palvelut

– Betonirakenteiden kuntotutkimukset (osin alihankintana)
– Korjaussuunnittelu (osin alihankintana)
– Tiivistyskorjauksia (alihankintana)